Evenement

Landelijk symposium bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren

Bron foto: CreativeNature_nl, Melkveebedrijf op het Nederlandse platteland (iStock)
Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Mauritskazerne, Ede
  • Organisator
    Integraal Aanpakken
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert een symposium over bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren.

De technologische ontwikkeling van ammoniak-, methaan- en fijnstofsensoren gaat snel. Deze sensoren geven veehouders inzicht in hun daadwerkelijke emissies en geven feedback om hun management te verbeteren. Met deze inzichten wordt in verschillende fieldlabs onderzoek gedaan naar hoe het management van de boer kan worden verbeterd. Stalemissies meten met sensoren biedt ook mogelijkheden om een doelvoorschriftvergunning aan te vragen.

Om de meest recente kennis uit de wetenschap en de fieldlabs uit te wisselen, organiseert LNV het Landelijk symposium bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren. Het evenement is onderdeel van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof en wordt uitgevoerd door Regieorgaan Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij.

Wat kunt u verwachten?

Het doel is om veehouders, meetexperts en beleidsmakers te verbinden om kennis uit te wisselen en om hun netwerk verder uit te bouwen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van de verschillende fieldlabs, LNV, WUR, TNO en ILVO hun ervaring delen. Bovendien zullen de nieuwe meetprotocollen, waarin het continu meten met sensoren is toegevoegd, aan het Ministerie van LNV en het Ministerie van I&W worden aangeboden.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk en is inclusief lunch en afsluitende borrel.