Bijeenkomst

Save the date: Werkplaats Netwerk Platteland (2)

Bijeenkomst Caring Farmers
Bron foto: Caring Farmers
Samenvatting
  • Wanneer
  • Organisator
    Stimuland
    Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)
    EADER Netwerk Nederland (LNN)
    Regieorganisatie GLB
Leefbaarheid en Sociaal economische ontwikkeling van het platteland. Hoe kan GLB bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit van het platteland?

Een toekomstbestendige landbouw is essentieel voor de leefbaarheid in agrarische gemeenschappen. Agrariërs zorgen naast het produceren van voedsel ook voor landschapsbeheer, werkgelegenheid en bedrijvigheid, zijn vaak actief als vrijwilligers in (lokale) besturen en dragen bij aan evenementen in het landelijk gebied. De plannen voor stikstof, klimaat, water, bodem, natuur en biodiversiteit hebben effect op agrariërs en bewoners van het platteland. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de regionale economie, de sociale samenhang en voorzieningen in deze gebieden? Welke instrumenten zijn er binnen GLB beschikbaar die bijdragen aan sociaal economische ontwikkeling van het platteland? En hoe zet je deze in de praktijk in? Dit zijn vragen die op deze werkplaats o.a. aan de orde komen.

Programma

De werkplaats bestaat uit een divers programma met verschillende workshops, waarbij jouw inbreng van belang is.
Het programma volgt na de zomer.
Interesse gewekt? Noteer 30 november alvast in je agenda (ochtend en middag).

Wil je een bijdrage leveren aan deze dag of heb je een idee voor de workshops neem contact op met Ingrid Jansen (directeur Stichting Stimuland en kwartiermaker werkplaats) of Erika Frankhuizen (coördinator netwerken).

Ingrid is te bereiken via ijansen@stimuland.nl of 06-46 60 35 92 en
Erika via e.m.frankhuizen@roglb.nl of 06-15 27 53 12.

Deze werkplaats wordt in samenwerking met Stimuland, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN) georganiseerd.