Bijeenkomst

Werkplaats Netwerk Platteland (3): Groenblauwe diensten als verdienmodel

Nederlands landschap - MabelAmber via Pixabay
Bron foto: MabelAmber (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Wildlands Adventure Zoo, Emmen
  • Organisator
    Stimuland
    Regieorganisatie GLB
De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit biedt economische en ecologische uitdagingen en kansen. Hoe kan het GLB bijdragen aan een versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied die niet alleen natuur en landschap, maar ook het boerenbedrijf ten goede komt?

Win-winsituatie: groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel

Tijdens deze derde werkplaats staat centraal hoe we met de uitdagingen rondom biodiversiteit in het landelijk gebied een verdienmodel kunnen maken dat niet alleen de natuur en het landschap, maar ook het boerenbedrijf ten goede komt. In deelsessies (werkbanken) worden projecten/pilots uitgelicht die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Deelnemende agrariërs uit de betreffende projecten delen hun ervaring uit de boerenpraktijk.

Programma

De plenaire sessie zal bestaan uit een paneldiscussie, onder begeleiding van Kwartiermaker Kernteam Werkplaats Netwerk Platteland Ingrid Jansen (Stimuland). De panelleden zijn o.a. Wiebe Bouma - directeur van Landschapsbeheer Friesland, Marije Klever - voorzitter BoerenNatuur en Geertje van Hooijdonk - directeur Natuur van het ministerie van LNV.

Na het plenaire deel kun je gaan wandelen met een expert door Wildlands Adventure Zoo. Laat je informeren door een expert van Wildlands over hun duurzaamheidsbeleid. Of doe meer kennis op over het GLB met een deskundige van de Regieorganisatie GLB.

Aansluitend kun je werkbanken bezoeken waar ervaringen worden uitgewisseld op het terrein van ANLb, de ecoregeling en groenblauwe dooradering. Ook worden vraagstukken behandeld als Natuurinclusief Boeren met Staatsbosbeheer, Duurzaam Boeren (in) Drenthe, koppeling GLB aan KPI’s en de volgende programmaperiode van het gehele GLB. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan een excursie naar het WUR Proefbedrijf Valthermond. De dag wordt plenair afgesloten met een netwerkborrel. Het is een dag die je echt niet mag missen!

Voor wie?

De Werkplaats is bedoeld voor boeren en boerinnen, bewoners en gebruikers van het platteland, organisaties en overheden, adviseurs, onderzoekers en andere actoren op het gebied van landbouw, natuur en biodiversiteit.