Menu
Nieuws

Video: Methaan uit mest verbranden om klimaat-impact te reduceren

(Integraal Aanpakken)
Op het erf van de familie Van Roessel uit Haarsteeg (NB) loopt een onderzoek naar methaanuitstoot. Een fakkel moet gevormd methaan omzetten in koolstofdioxide. Het is één van de drie methaanreducerende proeven van Wageningen University & Research op boerenbedrijven in opdracht van het ministerie van LNV.

Affakkelen van methaan uit mest

Agrio Kort