Menu
Nieuws

Directeur Nevedi: “Een helder begrippenkader voor circulair diervoer maakt het sluiten van kringlopen nog beter mogelijk”

Veevoer - Foto: Eddy Teenstra
Bron foto: Eddy Teenstra, Veevoer (Wageningen University & Research)
Het gebruik van co-producten uit de levensmiddelenindustrie en andere reststromen die niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie is al lang gemeengoed in de Nederlandse veehouderij. Maar er is meer inspanning nodig om in te kunnen spelen op vraagstukken als een groeiende wereldbevolking, een kleinere afhankelijkheid van overzeese grondstoffen en het terugdringen van landgebruik voor de teelt van diervoedergewassen.

false