Dossier

Milieu­kansen van melkvee­houderij

De melkveehouderij heeft te maken met generieke gebruiksnormen van het mestbeleid. Elk melkveebedrijf is anders. Voor het ene bedrijf ligt de norm te hoog en voor de ander juist weer te laag om te voldoen aan de milieuprestaties. Daarom is de ontwikkeling van generiek naar bedrijfsspecifiek belangrijk. Daarnaast is voor het behalen van een goede opbrengst is een vereiste dat de bodem goed in orde is. Dat kan alleen als er voldoende organische stof in de bodem zit. Naast dit thema zijn uitstoot van ammoniak en broeikasgassen, en hun relaties op economie en milieueffecten belangrijke thema's.

Begin hier

Inhoudsopgave

Ammoniak

Organische stof

Waterkwaliteit

Broeikasgassen

P-optimalisatie

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd

Wageningen Livestock Research

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Methaanmetingen op het Koeien & Kansen bedrijf Houbraken

Wageningen Livestock Research

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Milieu­kansen van melkvee­houderij? Laat een reactie achter of neem contact op.