Menu

Integraal aanpakken van methaan & ammoniak in de veehouderij

Lees het online magazine Integraal Aanpakken

Het programma Integraal Aanpakken is in 2020 gestart om kansen voor het integraal verduurzamen van de veehouderij te identificeren. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan, zijn verschillende pilots opgezet en praktische maatregelen getest. Hoe kun je nu al integraal aanpakken, wat wordt nog onderzocht en wat doen andere partijen in de dierlijke keten? In het online magazine geven we antwoorden op deze vragen.

Actueel

In het ‘Integraal aanpakken’ programma gaan onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen aan de slag. Doel is praktische maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Lees hier het laatste nieuws over het onderzoek.

Integrale aanpak

In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. En een goed toekomstperspectief voor de veehouderij.

Sectoren

De veehouderij in Nederland verduurzaamt voortdurend. In alle sectoren zijn stappen gezet om de emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen en de veehouderij integraal te verduurzamen.

Uitgelicht

Infographics
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1152355", "1152354" ]
Zie ook
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1152364", "1153056" ]