Menu

Integraal aanpakken van methaan & ammoniak in de veehouderij

Actueel

In het ‘Integraal aanpakken’ programma gaan onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen aan de slag. Doel is praktische maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Lees hier het laatste nieuws over het onderzoek.

Integrale aanpak

In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. En een goed toekomstperspectief voor de veehouderij.

Sectoren

De veehouderij in Nederland verduurzaamt voortdurend. In alle sectoren zijn stappen gezet om de emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen en de veehouderij integraal te verduurzamen.

false

Uitgelicht

Infographics
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1152355", "1152354" ]
Zie ook
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1152364", "1153056" ]