Menu

Mestspoor

Op het gebied van stal- en mestsystemen blijkt het ook mogelijk om emissies van ammoniak en methaan te reduceren. Centraal daarbij staan technische en managementmaatregelen die voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan in de stal en vervolgens de mestopslag. Bijvoorbeeld door de mest snel af te voeren uit de stal of te koelen.

false

false

false

false

false