Menu

Varkens

De afgelopen decennia heeft de varkenshouderij al flinke stappen gezet in de integrale verduurzaming. Een integrale aanpak van de emissies van ammoniak en methaan is de opgave die nu voor ligt.

Op bezoek bij Hans Verhoeven

Integraal Aanpakken