Onderzoek naar het voerspoor

Met goed voermanagement zijn de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Er zijn nu al maatregelen mogelijk, maar er lopen ook verschillende onderzoeken naar oplossingen voor de lange termijn. Deze oplossingen zijn nodig om richting 2050 de emissies te minimaliseren.

Eiwitgehalte in het rantsoen van de koe verminderen

Hoe lager het eiwitgehalte in het rantsoen, hoe minder ammoniak zich kan vormen wanneer mest en urine met elkaar in contact komen in de stal en bij mestaanwending. Het gemiddelde ruw eiwitgehalte in het rantsoen van een melkkoe is de laatste jaren ongeveer 165 g per kg droge stof. Bij een reductie van een gram ruw eiwit per kg droge stof is ongeveer 1% minder ammoniakemissie per koe te verwachten. Momenteel doen het Netwerk Praktijkbedrijven, onderzoekers en veehouders in de praktijk ervaring op met het stapsgewijs verlagen van het eiwitgehalte. Lees meer over het onderzoek naar het eiwithalteverlaging in het Integraal Aanpakken online magazine.

Weidegang

Onderzoeken tonen aan dat een rantsoen gebaseerd op grotendeels weidegras in plaats van kuilgras methaanemissies vermindert. Op dit moment wordt binnen Integraal Aanpakken onderzoek gedaan naar de effecten van andere grassoorten en bijvoorbeeld klavers en weegbree op de emissies. Voorlopige resultaten laten geen verschil in emissies zien.

De resultaten van de verschillende onderzoeken laten zien dat de methaanemissies tussen bedrijven verschillen met ruim 30%. Dit zijn grote verschillen en het is interessant om te weten wat deze verschillen veroorzaakt. Op basis van deze eerste onderzoeken is de verwachting dat een veehouder de methaanemissie uit de pens van de koe kan reduceren met 6-15% door kuilgras te vervangen door weidegras. Dit kan door de samenstelling van het rantsoen te veranderen of door extra weidegang toe te passen.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
VLOG - Graslandmanagement voor vermindering van methaan en ammoniak. Bert Philipsen, Projectleider melkveehouderij bij Wageningen Livestock Research en onderzoeker graslandmanagement

Bron: Integraal Aanpakken

Aan de slag

Wil je weten waar jij direct mee aan de slag kunt aan de hand van het voerspoor? Kijk dan hier.