Onderzoek naar het dierspoor

Met goed diermanagement zijn de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Er zijn nu al maatregelen mogelijk, maar er lopen verschillende onderzoeken naar oplossingen voor de lange termijn. Deze oplossingen zijn nodig om richting 2050 de emissies van methaan te minimaliseren.

Microbioom beïnvloeden bij koeien

De samenstelling van het microbioom speelt een grote rol bij de vorming van methaanemissie in de pens. Deze samenstelling verschilt per koe en wordt o.a. beïnvloed door opfok, het gegeven rantsoen en genetische aanleg (waarschijnlijk een combinatie van factoren). De methaanuitstoot van koeien kan sterk verschillen. Bij dezelfde melkproductie stoot de ene koe meer methaan uit dan de andere. Er zijn weleens verschillen van 40% gevonden.

Het rantsoen verklaart een groot deel van die verschillen in methaanuitstoot, maar er resteert nog ongeveer 25%. Er wordt verondersteld dat die 25% voor het grootste deel vanuit het microbioom verklaard kan worden. Van de microbioom gerelateerde methaanuitstoot is ongeveer 15% genetisch bepaald en komt 85% tot stand door andere factoren. Er wordt nu onderzocht of door het optimaliseren van deze factoren op jonge leeftijd een blijvend lagere emissiereductie kan worden bereikt. Onderzoek naar microbioom bevindt zich nog in de beginfase. Op dit moment wordt onderzocht welke factoren de blijvende verschillen in het microbioom op latere leeftijd kunnen verklaren. Lees meer in het Integraal Aanpakken online magazine.

Fokken op ammoniak bij koeien

Ammoniak ontstaat buiten de koe waar mest en urine samenkomen. Direct fokken bij melkkoeien op minder ammoniak is dus niet mogelijk. Wageningen Livestock Research doet wel onderzoek naar het ureumgehalte in de melk en in hoeverre dit een indicator kan zijn voor de stikstofefficiëntie van een koe. Daarbij is de voorlopige aanname dat als er minder stikstof in de mest en urine komt, er minder ammoniak zal worden gevormd.

Fokken op methaan bij koeien

Uit eerder onderzoek is gebleken dat sommige koeien van nature minder methaan uitstoten. Wist je overigens dat de methaanuitstoot uit mensen ook verschillend is? De ene mens stoot wel uit en de andere niet of minder. De erfelijkheidsgraad voor methaan lijkt bij koeien rond de 20% te liggen. Via gerichte fokkerij met dieren die van nature minder methaan uitstoten dan soortgenoten, kan een blijvend lagere emissie worden gerealiseerd. De reductie die via fokkerij wordt behaald is cumulatief. Dit betekent dat er gefokt kan blijven worden met koeien die steeds minder uitstoten. Recent zijn er sniffers geplaatst op 20 bedrijven, in het komend halfjaar komen daar nog 80 bij. Tot 2024 zullen deze gegevens leveren over methaanemissies van meer dan 10.000 koeien. Daarbij wordt ernaar toegewerkt dat methaanreductie per 2025 wordt meegenomen in de reguliere fokkerij. Lees meer in het Integraal Aanpakken online magazine.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
VLOG - Hoe werkt fokken van koeien op minder methaan?

Bron: Integraal Aanpakken

Aan de slag

Wil je weten waar jij direct mee aan de slag kunt aan de hand van het dierspoor? Kijk dan hier.