Geiten

De geitenhouderij is in Nederland een relatief jonge sector. Vrijwel alle huidige melkgeitenbedrijven zijn gestart in de afgelopen 35 jaar. De toegenomen consumptie van geitenzuivel de afgelopen jaren heeft geleid tot een groei in de productie van geitenmelk. Een hogere productie brengt uiteraard ook meer emissies met zich mee.

Nederlandse geitenhouderij

Nederland telt ruim 600 geitenhouderijen. Gezamenlijk houden zij bijna 500.000 geiten.De geitenhouderij gebruikt met name energie voor de melkwinning en de koeling van de melk. Er zijn nog diverse vragen over de emissie van broeikasgassen en de rol van het strosysteem in de geitenhouderij.

Methaan en ammoniak in de geitenhouderij

Ongeveer 20 - 25% van het methaan uit de veehouderij komt vanuit opgeslagen mest. Dit maakt dat het verminderen van methaanemissies ook zaak is voor de geitenhouderij. De opgave voor de geitenhouderij is dus vooral om de emissies uit mest te voorkomen.

Samen reduceren

Er zijn nog diverse vragen over de emissie van broeikasgassen en de rol van het strosysteem in de geitenhouderij. Om de emissies van ammoniak en broeikasgassen uit melkgeitenbedrijven te kwantificeren vinden op dit moment diverse praktijkmetingen plaats.

In de praktijk

Samen met veehouders en met de sector zoeken we in het programma Integraal Aanpakken naar kansen voor verdere verduurzaming. Het vakmanschap van de geitenhouder is van groot belang bij het verlagen van de methaan- en ammoniakemissies. We onderzoeken op dit moment reductieopties op vier sporen: voer, dier, stal en mest.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Op bezoek bij Jos Tolboom

Bron: Integraal Aanpakken

In deze video laat geitenhouder Jos Tolboom zien hoe er op zijn bedrijf methaan- en ammoniakuitstoot worden gemeten. Het reduceren van de emissies is een volgende stap en zal voor elk bedrijf maatwerk zijn.

Reductie in de geitenhouderij

Direct aan de slag met: