Menu

Stalspoor

Op het gebied van stal- en mestsystemen blijkt het ook mogelijk om emissies van ammoniak en methaan te reduceren. Centraal daarbij staan stalaanpassingen en technische en managementmaatregelen die voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan in de mest in de stal of in de mestopslag.

false

false

false