Menu

Netwerk Praktijkbedrijven

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Alleen hoe haalbaar is dat in de praktijk? In september 2020 deden we de oproep: ‘Melkveehouders gezocht voor Netwerk Praktijkbedrijven’. Aan deze oproep werd enthousiast gehoor gegeven. Inmiddels zijn 116 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag gegaan. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan.

false