Netwerk Praktijkbedrijven

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Alleen hoe haalbaar is dat in de praktijk? In september 2020 deden we de oproep: ‘Melkveehouders gezocht voor Netwerk Praktijkbedrijven’. Aan deze oproep werd enthousiast gehoor gegeven. Inmiddels zijn 116 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag gegaan. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan.

110 deelnemers

Op 18 onderzoeksbedrijven worden nieuwe maatregelen boven water gehaald via onderzoek en dataverzameling. Deze maatregelen toetsen deze bedrijven op haalbaarheid en inpasbaarheid in de praktijk.

Daarna vindt er een finetuning plaats van de getoetste maatregelen op de 22 demonstratiebedrijven voor de zeer verschillende typen bedrijven (groot, klein, extensief, intensief, gangbaar, biologisch) en grondsoorten. Deze bedrijven krijgen een intensieve begeleiding vanuit het Netwerk.

Maximaal 70 ambassadeursbedrijven gaan zelf aan de slag met de gefinetunede maatregelen. Zij krijgen ook begeleiding. Zij het wat minder intensief. De ambassadeurs brengen in beeld wat de succesfactoren zijn en wat de mate van succes bepaalt. Het Netwerk gebruikt de uitkomsten vervolgens weer in vervolgonderzoek.

Zo leren onderzoekers en melkveehouders van elkaar en maken ze samen maatregelen praktijkrijp. Ga naar de website.