Menu
Nieuws

115 melkveehouders starten in Netwerk Praktijkbedrijven met integrale aanpak ammoniak en methaan

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Ammoniak, Methaan
  • Interessant voor
    Melkveehouder
In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Hoe haalbaar is dat in de praktijk? In het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 115 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag. Door praktijkonderzoek en een integrale aanpak werken zij samen aan een pakket van maatregelen waarmee ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd reduceerbaar zijn. Het netwerk is een onderdeel van een brede programmatische aanpak van methaan en ammoniak in de melkveehouderij gefinancierd door LNV.

false