Nieuws

3 typen praktijkbedrijven in beeld

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Bedrijfsvoering
 • Interessant voor
  Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Het Netwerk Praktijkbedrijven is inmiddels met 116 deelnemers van start gegaan. Daarbij ligt de focus op het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. In de rubriek ‘Praktijkbedrijf in beeld’ geven we steeds een ander kijkje achter de schermen bij deze bedrijven. Maar voordat we dat doen, vertellen we in deze eerste editie van de nieuwsbrief eerst wat over de verschillen tussen de drie soorten praktijkbedrijven: onderzoeksbedrijven, demonstratiebedrijven en ambassadeurs.

Zelfde doelstelling, andere rol

Alle deelnemers gaan voor hetzelfde doel: 15 tot 30% reductie van ammoniak- en methaanemissies in 2024. In hun rol en tempo zitten echter wel verschillen, vooral bedoeld om de olievlekwerking van haalbare maatregelen voor de hele sector zo goed mogelijk te faciliteren. Daarom bestaat het Netwerk uit drie soorten praktijkbedrijven

 • 10 onderzoeksbedrijven,
 • 30 demonstratiebedrijven,
 • 76 ambassadeurbedrijven.

  Er is steeds sprake van wisselwerking binnen het Netwerk; onderzoek wordt gevoed met vragen en resultaten uit de praktijk en de praktijk plukt en toetst de vruchten van onderzoek. Zo blijven de deelnemers onderling verbonden. De olievlek wordt nog groter doordat ook erfbetreders, loonwerkers en adviseurs betrokken worden bij de vertaalslag naar de praktijk. De onderzoeks- en demonstratiebedrijven worden in hun leer- en ontwikkeltraject ondersteund door bedrijfsbegeleiders. Deze (40) praktijkbedrijven zijn geselecteerd als representatieve afspiegeling van de Nederlandse melkveehouderij. Denk dan aan verschillende grondsoorten, wel of geen weidegang, intensief of extensief en typen bedrijfsvoering.

  Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
  Maak kennis met deelnemer Wout Huijzer, Nely Schutte en Martijn Huijzer (onderzoeksbedrijf).

  Bron: Netwerk Praktijkbedrijven

  Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
  Maak kennis met Stan Bosman (demonstratiebedrijf)

  Bron: Netwerk Praktijkbedrijven

  Integraal in de praktijk

  Praktijkonderzoek brengt in beeld welke maatregelen scoren op reductie van zowel ammoniak- en methaanemissies en bovendien wát de mate van succes bepaalt op deze verschillende bedrijven. Waarom wordt maatregel a een succes op bedrijf x en minder op bedrijf y? Ook komt naar boven welke maatregelen in de praktijk onwerkbaar of onhaalbaar zijn. Onderzoekers en melkveehouders zetten samen de schouders er onder, leren van elkaar en werken maatregelen samen uit. Spannend, want melkveehouders worden al meegenomen terwijl de kennis nog volop in ontwikkeling is. Inzichten van vandaag kunnen morgen bijgesteld worden. En alhoewel de reductie van de ammoniak- en methaanemissies voorop staan, wordt ook gekeken naar de rest van het bedrijf. Bij de integrale aanpak is het uitgangspunt dat er geen afwenteling elders plaats vindt. Maar ook dat de boterham goed belegd blijft.

  Jaarplanning

  2021 staat voor de onderzoeks- en demonstratiebedrijven voornamelijk in het teken van elkaar leren kennen en inzicht krijgen in je eigen handelen en bedrijfsvoering. Daarna stelt elk bedrijf een reductieplan op voor 2022. Iedereen wil graag aan de slag, maar om afgewogen keuzes te kunnen maken in maatregelen, is het belangrijk te weten wat bij je past, wat je wilt en wat je kunt, en wat (nog) niet. Zodat elke ondernemer aan een haalbaar plan werkt dat hem/haar verder brengt.