Menu
Nieuws

4 Najaars-tips voor melkveehouders

Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock
Bron foto: Erik de Graaf, Shutterstock (Shutterstock license)
In het najaar heb je als veehouder vaak iets meer tijd om zaken te overdenken en om plannen te maken voor volgende seizoenen. Het groeiseizoen eindigt en de melkkoeien gaan minder de wei in en brengen meer tijd in de stal door. Melkveehouders dragen vanuit hun kennis en ervaring al bij aan het verminderen van ammoniak- en methaanemissies. Zij doen dat wellicht niet per se gericht op het verminderen van emissies, maar als onderdeel van een goede landbouwpraktijk. Een kort overzicht van enkele ‘best practice’ maatregelen.

false