Menu
Nieuws

Stalmetingen: van concentraties naar emissies

(Integraal Aanpakken)
Om de stikstof- en koolstofkringloop op melkveebedrijven in kaart te brengen, vinden gedurende vier jaar bij 8 onderzoeks- en 7 demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven stalmetingen plaats naar ammoniak- en methaanemissies. Een intensief meettraject waarin Wageningen UR en CLM samen optrekken. Wat daarbij komt kijken en wat er wordt gemeten, is in een filmpje bij een van de deelnemers tijdens de installatie van de meetapparatuur in beeld gebracht.

Meer over de aanpak bij stalmetingen

Netwerk Praktijkbedrijven