Nieuws

Aan de slag met duurzame veehouderij tijdens Masterclass Klimaatbijeenkomsten

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Klimaat
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Met de Masterclass Klimaatbijeenkomsten gaat ZLTO integraal aan de slag met verduurzaming van de melkveehouderij, waarbij samen met melkveehouders en deskundigen inzicht wordt verkregen in de verschillende kansen en mogelijkheden om te verduurzamen.

In deze masterclass werden de reductiemogelijkheden van ammoniak en methaan met melkveehouders besproken. Vragen als 'hoe ontstaan ze en welke maatregelen kunnen veehouders nemen om de uitstoot te verminderen?' stonden centraal. De te nemen maatregelen liggen gaan over de stal, de mest en het dier- en voerspoor, deze zijn met de veehouders besproken.

Tijdens de sessie waren melkveehouders aanwezig uit de ZLTO-afdeling De Zuidelijke Baronie en de regionale jongerenafdeling (AJK CUBAR). Naast deze melkveehouders waren ook het ministerie van LNV en Wageningen Livestock Research (WLR) vertegenwoordigd.

Belangrijkste inzichten

Het belangrijkste inzicht dat is opgedaan tijdens de masterclass zijn het belang van het aangaan van de dialoog met onderzoekers, beleidsmakers en melkveehouders. De deelnemers waarderen deze dialoog zeer. Daarnaast zijn er veel integrale kansen en mogelijkheden voor reductie, maar is er vanuit wet- en regelgeving (ook provinciaal) nog te veel onduidelijk. De mogelijkheden en vooral de zogenoemde koppelkansen liggen er, maar dit vraagt maatwerk per type bedrijf en per ondernemer. Kringloopdenken (o.a. het sluiten van mineralenstromen en koolstofstromen) vormt hierbij de basis én is goed voor de portemonnee.

De sprekers tijdens de Masterclass Klimaatbijeenkomsten waren Ton van Korven (ZLTO), Bram Bos (WLR) en Léon Jansen (Schuttelaar & Partners).

Video Masterclass Klimaatbijeenkomsten

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Masterclass Klimaatbijeenkomsten | Aan de slag met verduurzaming melkveehouderij

Bron: Integraal Aanpakken