Nieuws

Affakkelen methaan als klimaatmaatregel veehouderij

Methaanmeting - via WUR
WUR
Samenvatting
  • Onderwerp
    Methaanemissie
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Bij proeven om de methaanemissie van rundveebedrijven te beperken, zijn onderzoekers van Wageningen University & Research begonnen met het affakkelen van methaan vanuit een mestzak.

Het gebeurt bij een melkveebedrijf in Haarsteeg. Met het affakkelen verdwijnt weliswaar een bepaalde hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, maar dat is 28 maal minder schadelijk dan methaan zelf. Per saldo wordt dus milieuwinst geboekt. Iedere twee weken wordt op het betreffende bedrijf op deze wijze 100 kuub methaan verbrand. Opgeslagen mest produceert continu biogas waarvan circa. 60% bestaat uit methaan. Het experiment vindt plaats in het kader van breder onderzoek naar het beperken van de methaanuitstoot vanuit de veehouderij.

Gebruik biofilters

Twee andere experimenten richten zich op de afbraak van verzameld methaan via gecontroleerde blootstelling aan de lucht (oxidatie). Met behulp van in of boven de grond geplaatste biofilters met bacteriën wordt methaan ook afgebroken en eveneens omgezet in CO2 (en water). Vier bedrijven werken al met een ondergronds geplaatst biofilter, drie werken met een bovengronds filter, en een bedrijf fakkelt dus af.

Haalbaarheid methaanreductie

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de vraag welke wijze van methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Het Wageningse onderzoek moet bijdragen aan het halen van deze doelstelling.

De eerste onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2020 verwacht. De officiële rapportages worden naar verwachting midden 2020 opgeleverd, zo meldt Wageningen University & Research.

Bron: Boerderij, 11 december 2019

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid