Nieuws

Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten

Samenvatting
  • Onderwerp
    Mestscheiding
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Op Verantwoorde Veehouderij schrijft Paul Galama van Wageningen Livestock Research over de kansen en problemen van het scheiden van mest aan de bron. Hij ziet perspectiefvolle oplossingsrichtingen maar meldt ook tegenvallers.

In het PPS mestscheiding wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om urine en feces in de stal te scheiden en apart te behandelen. Het doel is zowel het reduceren van de uitstoot van ammoniak en methaan, maar ook het verwaarden van reststromen. In het artikel in Verantwoorde Veehouderij worden drie oplossingen onder de loep genomen: Het Koetoilet, de tegelvloer en de rubberen stalvloer.

Inzichten uit het onderzoek

In het artikel vat Ir. Galama het onderzoek als volgt samen: β€œAl met al doen we andere dingen dan in het projectvoorstel staan beschreven. In de praktijk komt het er bij de tegelvloer op neer dat we continue maatregelen aan het uitproberen zijn. Daar lenen de faciliteiten van Dairy Campus zich perfect voor. Hier meten we continue de emissies van ammoniak, lachgas en methaan, dus in een paar weken heb je al enig inzicht in of iets perspectief heeft of niet. En juist dit uitproberen, daar leren we heel veel van. Ook de ontwikkelaars van de scheidingstechnieken vinden deze kennis waardevol om toe te passen in de praktijk. Met hen zijn we continue in gesprek over de zoektocht naar lage emissies in de stal, bij opslag en bij aanwending. Uiteindelijk willen we toe naar integrale oplossingen met lage emissies, passende mestproducten, goed beloopbare vloeren en beheersbare kosten.”

(Bron foto: Shutterstock)