Menu
Nieuws

Ervaringen met methaanmetingen op Koeien & Kansen-bedrijven

(? Integraal aanpakken)
Het project Koeien & Kansen is in 2018 gestart met het meten van de methaanemissie van koeien. Daarbij is gebruik gemaakt van de Greedfeed, die de hoeveelheid methaan bepaalt die uit de neus en de bek van de koe komt. Ondertussen heeft de Greenfeed op alle Koeien & Kansen bedrijven methaanmetingen gedaan. Deze gegevens worden nu op verschillende onderdelen geanalyseerd door onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

false