Nieuws

Fokken voor lagere methaanemissies bij melkvee

Koeien op stal - Eddy Teenstra via WUR Brandportal
Bron foto: Eddy Teenstra (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
  • Onderwerp
    fokkerij, emissie
  • Interessant voor
    melkveehouders, adviseurs
Bekijk de bronnen
Welke eigenschappen bepalen de hoeveelheid methaan die via enterische fermentatie door melkkoeien wordt uitgestoten, en kunnen deze eigenschappen worden gebruikt om dieren te fokken die minder methaan uitstoten? Dit is de centrale vraag in het nieuwe onderzoek aangepakt door Birgit Gredler-Grandl, Anouk van Breukelen, Coralia Manzanilla-Pech en Roel Veerkamp van Wageningen Livestock Research.

Het verduurzamen van de landbouw is een belangrijk instrument om de impact op het klimaat te verminderen. Hier kan genetische selectie een cruciale rol spelen bij het reduceren van de hoeveelheid methaan die door melkkoeien wordt uitgestoten. Dit onderzoek maakt deel uit van het programma 'Integraal Aanpakken' en is een van de zes nieuwe studies die begin 2024 van start zijn gegaan.

Methaanemissies van individuele koeien

Traditioneel heeft fokkerij bij melkkoeien voornamelijk gefocust op meer dan 30 kenmerken die leiden tot een hoge melkproductie, robuuste gezondheid en algemene vitaliteit. Echter, eerder onderzoek door de Groep Fokkerij en Genomica onderdeel van Wageningen Livestock Research toonde aan dat methaanemissies op een representatieve manier kunnen worden gemeten wanneer koeien worden gemolken in melkrobots, waardoor het mogelijk wordt om de methaanemissies van individuele melkkoeien te koppelen aan hun genetische achtergrond. Dit onderzoek resulteerde in de fenotypering, ook wel het in kaart brengen van eigenschappen, van 9.000 individuele melkkoeien en dit proces is nog gaande. Dankzij dit onderzoek zijn Nederland en Wageningen Livestock Research leiders in het fokken van melkkoeien op basis van hun daadwerkelijke methaanemissies.

Methaanemissie als eigenschap

De focus van het nieuwe onderzoek, dat zal plaatsvinden tot eind 2026, is drievoudig. De eerste en belangrijkste focus is het verzamelen van meer gegevens van individuele koeien die op verschillende melkveehouderijen worden gehouden. Het nieuwe onderzoek zal het mogelijk maken om verbanden te leggen tussen methaanemissies en andere belangrijke eigenschappen in fokprogramma's voor melkvee. Dit zal de creatie van een nieuwe index van eigenschappen mogelijk maken door relevante kenmerken voor methaanmitigatie te combineren, zoals melkproductie, efficiëntie, diergezondheid en directe methaanemissies. Het tweede doel is om de meest representatieve definitie voor methaanemissie voor de schatting van de fokwaarde en het fokprogramma te bepalen. Bijvoorbeeld, het uitdrukken van de hoeveelheid uitgestoten methaan per liter geproduceerde melk of kilogram geconsumeerd voer. Ten slotte zal het onderzoek zich richten op hoe boeren kunnen worden aangemoedigd om de nieuwe index van diverse eigenschappen te adopteren bij het fokken van duurzame melkkoeien.

Dit onderzoek onderstreept het belang van innovatie in de fokkerijsector en zet Nederland op de kaart als koploper in het streven naar een duurzamere melkveehouderij.