Menu
Nieuws

Hoe warmer, hoe meer emissie

Methaanmeting - via WUR
WUR
Temperatuur is van invloed op de emissie van methaan. Kortweg: hoe warmer het is, hoe meer uitstoot. Ook de hoeveelheid en de samenstelling van de organische stof in de mest zijn bepalende factoren.Dit zijn de eerste bevindingen uit een onderzoek naar methaanemissie uit mestopslagen van Wageningen Livestock Research (WLR). WLR doet het onderzoek 'Monitoren van de parameters van methaanemissie uit mestopslagen' in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

false