Nieuws

Integraal Aanpakken maatregelen voor het najaar

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Maatregelen najaar
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
In het najaar heb je als veehouder vaak iets meer tijd om zaken te overdenken en om plannen te maken voor volgende seizoenen. Het groeiseizoen eindigt en de melkkoeien gaan minder de wei in en brengen meer tijd in de stal door. Melkveehouders dragen vanuit hun kennis en ervaring al bij aan het verminderen van ammoniak- en methaanemissies. Zij doen dat wellicht niet per se gericht op het verminderen van emissies, maar als onderdeel van een goede landbouwpraktijk. Een kort overzicht van enkele ‘best practices’ maatregelen.

Grasland kort en vitaal houden

In de late zomermaanden en begin van de herfst komen roest en schimmelvorming in het grasland meer voor vanwege de hoge luchtvochtigheid in combinatie met redelijk hoge dagtemperaturen. Door het gras kort te houden, blijf het grasland vitaal en wordt roest en schimmel zoveel mogelijk voorkomen. De grasmat kan in het volgende jaar dan ook beter starten. De lengte en kwaliteit van het gras is van belang om goede resultaten te halen en emissies laag te houden. Oud gras heeft veel lagere eiwit- en energiewaarden en een lagere verteerbaarheid dan jong gras. Moeilijker verteerbaar gras zorgt voor een wat moeilijkere vertering en meer methaanemissie.  Kortom, goed graslandbeheer leidt tot een win-win situatie: goede bedrijfseconomische resultaten én minder emissies.

Eiwit in het rantsoen

Melkveehouders weten als geen ander dat ze rekening moeten houden met lagere eiwitpercentages in het najaarsgras. In overleg met hun veevoeradviseur anticiperen veehouders hierop door te kiezen voor een andere krachtvoersamenstelling. Zo blijven diergezondheid en melkproductie op peil. Een afgewogen samenstelling van eiwit en energie in het rantsoen zorgt voor een hogere voerefficiëntie en daarmee minder verliezen. Hogere voerefficiëntie en minder verliezen kunnen voor een lagere kostprijs per kg melk zorgen voor minder emissies en creëren zo ook een win-win.

Maatregelen in de stal

Ammoniak ontstaat als op de stalvloer urine en feces bij elkaar komen. Dit vindt plaats in de mestopslag, maar ook op de stalvloer. Het proces van ammoniakvorming duurt ongeveer een paar uur. Om dit proces op de stalvloer te beperken, is het van belang om periodiek de werking van bijvoorbeeld de mestrobot en/of mestschuiven na te kijken. Dit geldt natuurlijk zeker bij specifieke vloertypes van emissiearme stallen, die door bevuiling hun emissiearme werking kunnen verliezen. In feite geldt: hoe minder mestbesmeurd oppervlak en hoe korter de mest blijft liggen, hoe minder emissie ontstaat. In gesloten stallen zoals in de varkenshouderij profiteert ook het stalklimaat. Ook qua hygiëne en infectiedruk is een schone stalvloer voordelig.

Cursussen en bijeenkomsten

Het najaar is ook het moment om als ondernemer na te denken of je cursussen of bijeenkomsten wilt gaan volgen over bepaalde onderwerpen. Een cursus over stikstof- en methaanreductie kan bijvoorbeeld best interessant zijn vanwege de reductieopgave waar de sector voor staat. Dat is niet alleen leerzaam voor jezelf als ondernemer, maar voor docenten en onderzoekers is het ook heel leerzaam om over de problematiek en de oplossingen te sparren met veehouders. Via het programma Integraal Aanpakken gaan we deze winterperiode ook diverse bijeenkomsten aanbieden. We houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief en website.

(Bron foto: Integraal Aanpakken)