Menu
Nieuws

Integraal aanpakken op ATF in Porto

Op 5 september 2022 vond er in Porto een symposium plaats georganiseerd door de Animal Task Force (ATF) samen met de EAAP Study Commission on Livestock Farming Systems. Dit symposium was onderdeel van het European Federation of Animal Science (EAAP) jaarcongres dat dit jaar in Porto werd gehouden met als thema “Livestock emission and the COP26 targets”. Het ging dus met name over hoe de veehouderij in Europa de emissies van broeikasgassen kan reduceren in het kader van de gestelde klimaatdoelen in Europa (COP26 targets)

false