Nieuws

Integraal aanpakken op ATF in Porto

Samenvatting
  • Onderwerp
    Internationale samenwerking
  • Interessant voor
    Beleidsmakers en veehouders
Bekijk de bronnen
Op 5 september 2022 vond er in Porto een symposium plaats georganiseerd door de Animal Task Force (ATF) samen met de EAAP Study Commission on Livestock Farming Systems. Dit symposium was onderdeel van het European Federation of Animal Science (EAAP) jaarcongres dat dit jaar in Porto werd gehouden met als thema “Livestock emission and the COP26 targets”. Het ging dus met name over hoe de veehouderij in Europa de emissies van broeikasgassen kan reduceren in het kader van de gestelde klimaatdoelen in Europa (COP26 targets)

Animal Taskforce

De ATF is een Europees publiek-privaat partnerschap van onderzoeks-, boeren- en industrieorganisaties, die samenwerken aan een duurzame en concurrerende Europese veehouderijsector door kennisontwikkeling en innovatie in de hele dierlijke productieketen. Zij bevorderen sinds 2011 een duurzame en concurrerende veehouderijsector in Europa.

Vanuit de ATF werd gevraagd of we vanuit Nederlands perspectief middels een presentatie wilden vertellen over hoe we in Nederland werken aan het terugdringen van broeikasgasemissies van zowel ‘monogastrics’ (eenmagigen) en ‘ruminants’ (herkauwers). Deze vraag sluit naadloos aan bij het programma ‘Integraal Aanpakken’, waar we samen met onderzoekers en boeren maatregelen en oplossingen onderzoeken die bijdragen aan het terugdringen van broeikasgassen. In de praktijk
betekent dat met name het terugdringen van de emissie van methaan. In dit kader zijn Iwan Gijsbers en Bianca Aarts die beiden betrokken zijn bij het programma Integraal aanpakken naar Porto afgereisd.

Integrale aanpak van emissiebeperking

Iwan heeft daar een presentatie gehouden over de integrale aanpak van emissiebeperking in de praktijk vanuit Nederlands perspectief met daarop aansluitend een paneldiscussie waar de deelnemers vragen konden stellen. Het was een zeer geslaagd symposium met veel deelnemers, goede vragen en interessante discussies. Duidelijk is dat in diverse Europese landen op veel
fronten wordt gewerkt aan het terugdringen van de broeikasgasemissies waarbij elk land dit vanuit de eigen situatie insteekt. Hierbij kunnen we veel van elkaar leren en de Europese beleidsmakers laten zien dat de veehouderij enerzijds serieus werkt aan de klimaatdoelstellingen die we gezamenlijk afgesproken hebben maar anderzijds daar dan ook de (innovatie)ruimte en
medewerking nodig heeft vanuit de EU.