Nieuws

Interactieve bijeenkomst LLTB over SABE-regeling

Samenvatting
  • Onderwerp
    SABEr-regeling
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Het ministerie van LNV heeft in 2020 de subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) ingesteld. In het kader van deze regeling kunnen veehouders ook geadviseerd worden over emissiereductie in de veehouderij, een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma Integraal aanpakken. De adviseur moet hiervoor wel opgenomen zijn in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS register) dat bijgehouden wordt door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).

Interactieve sessie

Vanuit het onderzoeksprogramma levert de LLTB input aan adviseurs voor adviesgesprekken over emissiereductie in de veehouderij. Zo werd op 8 april in samenwerking met het ministerie van LNV en VAB een interactieve sessie gehouden voor de betrokken adviseurs. Gemma Verijdt (LNV), Gerard Migchels (WUR), Bram Bos (WLR) en Iwan Gijsbers (Arvalis) werkten vanuit het onderzoeksprogramma aan deze sessie mee. Zij gingen daarbij in op de klimaat- en stikstofopgaven, afspraken en onderzoeksthema’s, de opstart van het Praktijknetwerk Melkveehouderij, de rol van voer en rantsoen in de melkveehouderij, emissiearme stal- en mestsystemen in de melkveehouderij en de rol van de adviseur aan de keukentafel.

Ook interesse in een (online) bijeenkomst? Nneem dan contact met ons op via info@integraalaanpakken.nl.