Nieuws

Interview Carin van Huët, Directeur F&A Rabobank Nederland

Bron foto: Integraal Aanpakken
Samenvatting
  • Onderwerp
    Interview Carin van Huët
  • Interessant voor
    Veehouders
Integraal aanpakken sprak met Carin van Huët, Directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland over emissiereductie in de veehouderij.

“De Rabobank ziet toekomst voor de veehouderij in Nederland. In de komende 10 jaren zien we een groot deel (tot 40%) van de ondernemers in de F&A sector stoppen als gevolg van het ontbreken van een opvolger, met een kleinere sector als resultaat. De krimp zal niet recht evenredig zijn en is slechts een deel van de oplossing, een ander (belangrijker) deel van de oplossing van de problemen rond de veehouderij is wat Rabobank betreft innovatie. Zowel bij de varkenshouderij als in de melkveehouderij worden en kunnen door innovatie grote stappen gezet worden richting een klimaatneutrale(re) bedrijfsvoering.

De Rabobank is al jaren actief bezig met sturen op verduurzaming van de sector. Zo bevragen we onze F&A klanten bij het doen van investeringen aan de hand van een duurzaamheidsmatrix op sectorspecifieke duurzaamheidsaspecten, zoals circulariteit in de rantsoenering, energiegebruik, maatschappelijke betrokkenheid en biodiversiteit. Ook belonen we onze klanten actief door producten als bijvoorbeeld rentekorting op investeringen aan te bieden aan koplopers op het gebied van duurzaamheid. Nu nog op GZ melkveehouderij, maar vanaf verder dit jaar ook voor de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en de tuinbouw. De rol van de Rabobank houdt meerdere zaken in. Buiten de hierboven genoemde voorbeelden van financieringsoplossingen en fondsproposities is de samenwerking en het voeren van de dialoog van groot belang voor Rabobank. Daarom bevinden we ons in heel veel netwerken, samenwerkingsverbanden en duurzame initiatieven. Ketendenken is daarin van essentieel belang. We kunnen dit alleen maar samen met de hele keten doen!”