Menu
Nieuws

Inzetten op verduurzaming

Koe in wei - GregMontani via Pixabay
Bron foto: GregMontani (Pixabay License)
De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, heeft op 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie staat een kaart van Nederland met daarin richtinggevende emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak uit de landbouw per gebied. Voor overige sectoren is er nog geen taakstelling. Voor oktober is een vervolgbrief aangekondigd met kaders op het gebied van water en klimaat. Het oplossen van problemen op het gebied van stikstof, water en klimaat is essentieel. Emissies reduceren kan echter veel slimmer dan dat nu wordt voorgesteld en meer met de boeren samen.

false