Nieuws

Melkveehouder verstookt honderden kuubs methaan per dag

Stalvloer - via WUR
WUR
Samenvatting
  • Regio
    Brabant
  • Onderwerp
    Methaanemissie, Affakkelen
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Melkveehouder Peter van Roessel uit het Brabantse Haarsteeg loopt voorop met het affakkelen van methaan. Het snel scheiden van mest is een belangrijke sleutel tot succes.

Van Roessel klimt behendig op de mestzak met daarin ruimte voor 1.500 kuub dunne fractie en gier. Zit er genoeg biogas – en vooral methaan – in de zak, dan kan het affakkelen beginnen. De melkveehouder ontsteekt het vuur op deze koude herfstdag twee uur lang. 'Voel je de warmte?'

Vlak daarvoor liet Van Roessel de kelderloze ligboxenstal zien. De gier gaat meteen door de vloer en wordt via een goot onder de stal afgevoerd. Via een automatische schuif gaat de vaste mest elke twee uur naar de mestscheider achter de stal. De dunne fractie gaat samen met de gier de mestzak in. De dikke fractie is bestemd voor het mais of het grasland, of wordt eerst gemengd met stro als nieuwe ondergrond voor de koeien.

Methaanvraagstuk

Bij de bouw van de stal in 2013 heeft Van Roessel in de geest van die tijd vooral rekening gehouden met ammoniak en stikstof. Vijf jaar later heeft hij hoofdzakelijk last van de fosfaatrechten, waardoor de stal met 108 plaatsen slechts 70 koeien telt. Nu ligt het methaanvraagstuk op het bordje van elke melkveehouder. 'De ammoniak hebben we al voor driekwart gereduceerd, in vergelijking met een traditionele stal.'

Van Roessel spant zich nu in om de methaanemissie bij wijze van proef terug te brengen. Naast het verkrijgen van de vergunning blijkt het vooral lastig om de mestzak gasdicht te maken. 'Met een methaanmeter konden we nog lekkages opsporen. Met kit en klemmen is uiteindelijk alles gedicht', zegt de melkveehouder.


'We hebben als landbouw een taak om de uitstoot terug te brengen. Daarvoor moet de mest zo snel mogelijk naar buiten en verwerkt worden. Zeker op een zomerdag werkt het verbranden van het gas prima en verstoken we honderden kuubs op één dag. Wat zou het mooi zijn als we zo in de toekomst ook het huis en de kantine kunnen verwarmen. Of een jacuzzi voor de buurt.'

Bron: Nieuwe Oogst, 26 november 2019

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid