Menu
Nieuws

Meten van emissies bij verschillende stalsystemen

(? Integraal aanpakken)
Half juli is op Dairy Campus een start gemaakt met het meten van emissies van methaan, lachgas en ammoniak bij dichte vloer en een beluchte strostal. Dit gebeurt in de milieustal op deze proeflocatie in Leeuwarden. Er zijn hiervoor verschillende aanpassingen gedaan aan het vloersysteem. Deze meetronde is een onderdeel in het project ‘Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal’.

false