Menu
Nieuws

Ministerie onderzoekt gasvorming in mestkelder

Stalvloer - via WUR
WUR
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat onderzoek doen naar de vorming van methaan, zwavelwaterstof (H2S) en ammoniak onder vloeren in melkveestallen. Hiermee kunnen veiligheidsrisico's, zoals ontploffingen, beter in kaart worden gebracht.

false