Menu
Nieuws

Netwerk Praktijkbedrijven onderzoekt emissie na verdunnen van mest

(Integraal Aanpakken)
Gerard Migchels, onderzoeker bij Wageningen University & Research is nauw betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in totaal 130 melkveebedrijven de komende 4 jaar werken aan het verlagen van ammoniak- en methaanemissies. Het aanlengen van mest met water is één van de maatregelen waar aan gedacht kan worden.

false