Nieuws

Nieuw fokkerijonderzoek rondom methaan van start

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Fokkerij, Methaanemissie
 • Interessant voor
  Melkveehouder, Rundveehouder
Bekijk de bronnen
Per september 2019 is een nieuw onderzoek gestart onder de officiële titel ‘Genetische mogelijkheden om enterische methaanemissie van melkvee te verlagen’. Fokkerij-expert en projectleider Yvette de Haas van Wageningen Livestock Research ziet mogelijkheden om op termijn via fokkerij de methaan uit koeien geleidelijk steeds verder te verlagen. Daartoe zet ze in haar onderzoek in op het in beeld brengen van de verschillen in methaanemissie tussen dieren en de erfelijkheid daarvan bij runderen.

Op vrijdag 27 september vond een startbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de melkveehouderij, zuivelverwerkers, fokkerij, ministerie van LNV en onderzoekers. Yvette legde tijdens de startbijeenkomst uit dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om emissies te reduceren naar 0, maar het is via fokkerij wel goed mogelijk om methaanemissies te beperken. Sectorvertegenwoordigers waren het hiermee eens en gaven aan dat ‘de koe wel koe moet kunnen blijven’. Gezamenlijk hebben zij gediscussieerd over de mogelijkheden om via fokkerij voor blijvende methaanreductie te zorgen, waarbij de reducties via fokkerij cumulatief zijn en er in principe geen extra kosten zijn voor veehouders. Het onderzoek dat nu is gestart is een belangrijke tussenstap om op termijn fokkerij op methaan mogelijk te maken. Volgens de planning wordt het onderzoek in de zomer 2020 afgerond. Daarna dienen nog meer koeien bemeten te worden. Beoogd is dat op een termijn van ongeveer vier of vijf jaar fokkerij op methaan daadwerkelijk voor veehouders mogelijk wordt.

Bedoeling is dat het gestarte onderzoek de volgende zaken gaat opleveren:

 • Vergelijking van de ranking van de koeien op basis van de meetresultaten van de Sniffer en Greenfeed meetmethode
 • Overzicht van verschillen in methaanemissies tussen individuele dieren
 • De mate van erfelijkheid vaststellen van methaanemissie (methaanemissies bij 2500 dieren)
 • De eerste schatting van genetische correlaties met andere belangrijk fokkerijkenmerken
 • Methaanemissies van diverse rassen (Jersey, Blaarkop, Brown Swiss, Holsteins) met elkaar vergelijken

Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en is onderdeel van de zogenaamde Klimaatenvelop methaan 2019. In het kader van het Klimaatakkoord werkt het ministerie van LNV, in afstemming met sectororganisaties, aan reductie van broeikasgassen in de melkveehouderij.

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid