Menu
Nieuws

Nieuw fokkerijonderzoek rondom methaan van start

(Integraal Aanpakken)
Per september 2019 is een nieuw onderzoek gestart onder de officiële titel ‘Genetische mogelijkheden om enterische methaanemissie van melkvee te verlagen’. Fokkerij-expert en projectleider Yvette de Haas van Wageningen Livestock Research ziet mogelijkheden om op termijn via fokkerij de methaan uit koeien geleidelijk steeds verder te verlagen. Daartoe zet ze in haar onderzoek in op het in beeld brengen van de verschillen in methaanemissie tussen dieren en de erfelijkheid daarvan bij runderen.

false