Nieuws

Nieuw onderzoek naar spoelen vloeren met water

Samenvatting
  • Onderwerp
    stalinnovatie
  • Interessant voor
    Melkveehouders
Hoe kan op een eenvoudige, praktische en erkende manier de ammoniakemissie verder gereduceerd worden in bestaande melkveestallen? In het tweejarig project “Spoelen van water voor reductie van ammoniakemissie uit melkveestallen: van innovatie naar praktijkimplementatie” wordt onderzocht of het spoelen van de stalvloer daarvoor ingezet kan worden. Dit is een nieuw onderzoek in het kader van het programma Integraal Aanpakken dat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Uit recent onderzoek blijkt dat door het gebruik van water in melkveestallen de ammoniakemissie fors kan reduceren. Uit metingen op de Dairy Campus bleek bij roostervloeren een reductie van 40% haalbaar te zijn met het spoelen met water van de stalvloer. Wat een veel lagere emissiefactor zou geven dan een vergelijkbaar erkend Rav-systeem (A1.2). Omdat deze maatregel geen duidelijke eigenaar of aanvrager heeft en verdere ontwikkeling niet van de grond komt blijft de praktische toepasbaarheid beperkt.

De inzet van dit project is om een wettelijke erkenning en borging te realiseren voor 2 toepassingen van het spoelsysteem, namelijk door spoelen van water het gehele jaar toe te passen en gedurende een half jaar tijdens de periode waarin drijfmest uitgereden kan worden.

De volgende stappen

De start van het onderzoek richt zich op het optimaal inregelen van het systeem, zoals de hoeveelheid water en wijze van toediening (sproeien of beregenen). Vervolgens zullen, op acht bedrijven, naast de Rav-protocol metingen ook continue metingen gedaan gaan worden ten behoeve van (toekomstige) wettelijke erkenning. In samenwerking met experts wordt de beste borgingsmethode vastgesteld. Mogelijke afwentelingen op andere emissies worden niet verwacht, maar wel onderzocht.

Ten behoeve van de praktijk implementatie worden samen met de deelnemende melkveehouders en experts praktische vragen beantwoord zoals, welk water kan het beste gebruikt worden, wat is het effect op dierenwelzijn en – gezondheid, wat betekent het voor de bemestende waarde wanneer mest verdund met water wordt toegediend, is er effect in mestboekhouding en wat zijn de financiële consequenties. Tenslotte worden ook de ervaring van de melkveehouders meegenomen in dit project.

In het project wordt samengewerkt met andere projecten en initiatieven zoals Netwerk Praktijkbedrijven, Coöperatie ‘Boeren met perspectief’ en De Marke. De projectcoördinatie is in handen van Hendrik Jan van Dooren van Wageningen Livestock Research en Jeanet Brandsma.

Foto's: Jeanet Brandsma