Nieuws

Nieuw-Zeelandse wetenschapper bespreekt klimaatuitdagingen in Wageningen

Samenvatting
  • Onderwerp
    samenwerking, onderzoek, methaanreductie, ammoniakreductie, veehouderij, klimaat
  • Interessant voor
    onderzoekers, beleidsmakers
Dr. John Roche, de hoofdwetenschapper van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Landbouw, heeft vorige week een bezoek gebracht aan Wageningen Universiteit & Research (WUR). Hij sprak daar met Nederlandse experts en onderzoekers over de uitdagingen en gezamenlijke acties om de klimaatimpact van de landbouw te verminderen.

50% van Nieuw-Zeelands klimaatuitstoot komt uit de landbouw. Het meeste hiervan komt van koeien, die veel etherisch methaan produceren. De besprekingen in Wageningen richtten zich op het verminderen van methaanuitstoot bij vee met veel gras in het rantsoen. Dit kan door onder andere gerealiseerd worden door middel van geavanceerde begrazingsmethoden, fokkerij, voedseladditieven, moderne technologieën voor dierenhuisvesting en aanpassingen van het microboom.

Er was ook een diepgaande discussie over de gedeelde, maar toch verschillende uitdagingen rond stikstof tussen Nederland en Nieuw-Zeeland en mogelijke oplossingen daarvoor. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken voor een voortdurend wetenschappelijk partnerschap, met name binnen het kader van de Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases.

"Er liggen grote uitdagingen voor ons, maar samenwerken maakt alles beter", was de boodschap van het bezoek. We kijken uit naar verdere samenwerking en kennisuitwisseling in de toekomst.