Menu
Nieuws

Onderzoek naar effect van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies

Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock
Bron foto: Erik de Graaf, Shutterstock (Shutterstock license)
In september 2019 is een nieuw onderzoek gestart naar de invloed van natuurinclusief boeren op de emissie van ammoniak en methaan. Onderzoekers Leon Sebek en Gerard Michels van Wageningen Livestock Research zijn verantwoordelijk voor dit onderzoek met de titel 'Natuurinclusieve kringlooplandbouw: reductie enterisch methaan en ammoniak’. Het onderzoek richt zich op het verzamelen van data en het in kaart brengen van het reductiepotentieel via een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de melkveehouderij.

false