Nieuws

Onderzoek naar gassen mestkelder

Stalvloer - via WUR
WUR
Samenvatting
  • Onderwerp
    Emissiearme vloer
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat onderzoek doen naar de vorming van methaan, zwavelwaterstof en ammoniak onder vloeren en melkstallen. Hiermee kunnen veiligheidsrisico's beter in kaart worden gebracht.

Over de veiligheid van emissiearme vloeren is veel te doen. Zeker nadat in februari een explosie plaatsvond onder een emissiearme vloer bij een melkveebedrijf in Markelo. Daarbij kwamen twintig koeien om het leven. Met het nieuwe onderzoek wil het ministerie kennis verzamelen om boeren in staat te stellen gevaarlijke situaties te voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies en door Monteny Milieu Advies in samenwerking met deskundigen van Wageningen University & Research. Het maakt onderdeel uit van het programma Veehouderij & Klimaat.

De metingen worden vanaf november een jaar lang verricht onder de vloer van de mestkelder bij twee melkveebedrijven. Het ene bedrijf heeft een emissiearme vloer, het andere bedrijf een traditionele roostervloer.

Op deze manier kunnen de verschillen met elkaar worden vergeleken. 'Al spelen er natuurlijk nog meer factoren een rol bij gasvorming en ophoping van gassen dan het type vloer erboven ligt', vertelt adviseur Erik van Well van CLM.

Naar emissies van gassen zijn al diverse onderzoeken gedaan in de stal. Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat er nu op verschillende plekken in de kelder wordt gemeten. 'Dat geeft ook informatie waarmee we wellicht bevindingen in de stal kunnen verklaren', vertelt Gert-Jan Monteny van Monteny Milieu Advies.

Verschillen in kelder

'Hierdoor kunnen trends in de tijd worden vastgesteld en kunnen we ook kijken of er verschillen zijn binnen de kelder zelf', vult Van Well aan. 'Het kan best zijn dat op een bepaalde plaats in de kelder structureel meer gasvorming plaatsvindt dan op een andere plek. Onder de vloer zijn de concentraties het hoogst. In de stal vindt er verdunning plaats en buiten de stal worden de concentraties nog lager.'

Ook worden de gemeten waarden in de kelder vergeleken met de gemeten waarden in de stal. Behalve inzicht in eventuele risico's wordt daarmee ook inzicht verkregen in de mogelijkheden voor het reduceren van emissies.

Het is volgens de onderzoekers relevant dat het onderzoek een jaar lang wordt uitgevoerd. Daardoor kan het effect van weersinvloeden worden vastgesteld. Bovendien zijn de mestkelders niet het hele jaar lang even vol, wat waarschijnlijk een effect heeft op de gasvorming.

Volgens Monteny is al wel het een en ander bekend over wanneer de risico's het grootst zijn. 'Dat is in het voorjaar als de mestkelders vol zijn en de temperatuur oploopt. Dat stimuleert biologische processen in de mestkelder. Als er dan vervolgens gemixt gaat worden, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.'

Bron: Nieuwe Oogst, 12 oktober 2019

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid