Menu
Nieuws

Onderzoek naar gassen mestkelder

Stalvloer - via WUR
WUR
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat onderzoek doen naar de vorming van methaan, zwavelwaterstof en ammoniak onder vloeren en melkstallen. Hiermee kunnen veiligheidsrisico's beter in kaart worden gebracht.

false