Menu
Nieuws

Onderzoek: veel verschillen in emissies veehouderijen

(Integraal Aanpakken)
Er zijn grote verschillen in methaanuitstoot tussen veehouderijen. Ook koeien stoten niet allemaal evenveel methaan uit. Die verschillen bieden aanknopingspunten om de emissies van methaan te reduceren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Veehouderij & Klimaat’, uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met partners, en gefinancierd door het ministerie van LNV. In vervolgonderzoek Integraal Aanpakken dat deze partijen nu opstarten, willen onderzoekers de verschillen verklaren en praktisch werkbare maatregelen ontwikkelen voor de diverse type veehouderijen. Zo kunnen veehouders hun bedrijf rendabel aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof.

false