Nieuws

Op zoek naar een koe die weinig methaan ademt

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Methaanemissie
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Eén van de grootste opgaven voor de veehouderij is om de uitstoot van methaan te reduceren. In de pens van de koe ontstaat methaan bij het verteren van het voer. Deze methaan verlaat de koe voor een groot deel via de adem, en voor een klein deel via de mest.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er koeien zijn die van nature minder methaan uitstoten. Het is zaak te achterhalen welke dieren dat zijn en welke genenpool daaraan ten grondslag ligt. Onderzoeker Yvette de Haas van Wageningen Livestock Research legt uit: “Om koeien met verschillende genetische achtergrond met elkaar te vergelijken, moet het onderzoek op veel bedrijven tegelijk plaatsvinden. We willen van iedere koe precies weten hoe ze presteert. Als een koe en een stier van nature een lage methaanuitstoot hebben, kunnen we die selecteren als ouders voor de volgende generatie.” Op die manier moet het mogelijk zijn om vanaf 2025 een fokwaarde voor methaanuitstoot te hebben ontwikkeld.

Tijdens het onderzoek wordt op 100 melkveehouderijen de adem van koeien geanalyseerd. Via een slangetje in de krachtvoerbak van de melkrobot wordt de adem van de koeien opgezogen. Door het analyseren van de adem kunnen de verschillen in methaanuitstoot per koe gemeten worden. Ook kan de informatie gekoppeld worden aan het genotype van het dier, waardoor er meer informatie beschikbaar komt over de genetische achtergrond van de methaanuitstoot per koe.