Nieuws

Pilot brongerichte aanpak stallen met doelvergunning

Samenvatting
  • Onderwerp
    Doelvergunning
  • Interessant voor
    Varkenshouders
Bekijk de bronnen
ZLTO en LLTB trekken samen op om een innovatief mestscheidingssysteem van vijf varkenshouders in Deurne vergund te krijgen op basis van doelvoorschriften.

Ze hopen de impasse te doorbreken voor veehouders die hun stallen moeten aanpassen. ‘Vergunningverlening op basis van doelen in plaats van middelen kan een uitkomst bieden voor veehouders die met innovatieve technieken aan de slag willen’, zegt Daniëlle Aarts-van de Loo van ZLTO.

Meer weten?

Neem dan contact op met Bianca Aarts

Lees: ZLTO en LLTB proberen doelvergunning te verkrijgen

(Bron: ZLTO via Nieuwe Oogst)