Nieuws

Positieve resultaten integrale, emissiearme varkensstal

Samenvatting
  • Onderwerp
    ammoniakreductie
  • Interessant voor
    Varkenshouders
Bekijk de bronnen
Recent zijn de proeven met innovatieve stalsystemen om emissies van methaan en andere broeikasgassen te voorkomen, afgerond. Dit nieuwe stalsysteem werd bij Familie Egelmeers in Wanroy in de praktijk getest in hun bestaande varkensstal. Er werd gebruik gemaakt van een meststripsysteem, bestaande uit een mestscheider en een ammoniakstripper. Hierdoor ontstond een spoelvloeistof die hergebruikt werd. Er werd dus geen vloeistof aan het systeem toegevoegd.

Frequent spoelen met de ammoniakarme vloeistof in dit systeem blijkt effectief om methaanemissie te reduceren. De reductie van methaan bij gebruik van de gestripte vloeistoffractie was ca. 79% (metingen WUR). Ammoniakreductie bleef met ca. 13% - mede door de proefomstandigheden - helaas achter bij de verwachtingen.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Jan Schellekens vertelt over innovatieve, integrale en emissiearme varkensstal

Bron: Agrifirm

Bijkomend voordelig resultaat is dat door het gebruik van het meststripsysteem, vocht verdampt waardoor de hoeveelheid af te voeren mest enorm afneemt (circa 40% reductie). Hiermee is het mogelijk om veel meer duurzame energie per m3 ingedikte mest op te wekken. Door de ammoniak op te slaan in het spuiwater neemt het stikstofgehalte toe tot boven de gebruikelijke ca. 40 kg per m3. Dit is dan te gebruiken als stikstof kunstmestvervanger (“RENURE” genoemd). Voor de toepassing hiervan zijn er zeker kansen.

Toekomstbestendige landbouw

Coöperatie Agrifirm ondersteunt projecten die leden belangrijk vinden voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Er zijn veel dilemma’s in de agrarische sector die een individuele boer niet eenvoudig oppakt omdat het gedetailleerde kennis, technologische innovatie en grote investeringen vergt. Een van deze projecten is het innovatieve varkensstalsysteem bij de familie Egelmeers in Wanroij. Agrifirm/Exlan, WUR en LNV hebben hier samengewerkt met de varkenshouder aan het verlagen van de emissie van onder andere broeikasgassen in varkensstallen. Focus van dit project ligt op reductie van methaan. Uit dit project hebben we naast de resultaten lessen gehaald voor eventueel toekomstige projecten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op agrifirm.nl. Op dit moment bekijkt Agrifirm op welke wijze er vervolg wordt gegeven op deze proef en resultaten. Voor vragen kun je terecht bij Jan Schellekens, bedrijfsadviseur bij Exlan Advies (06-52600712).