Menu
Nieuws

Proef met frequent mixen in praktijkstal

Dairy Campus - via WUR
WUR
De eerste meetperiode in de praktijkstal op Dairy Campus in het kader van het project ‘Effect van het frequent mixen van mest op emissies’ zit erop. Met deze metingen proberen we inzicht te krijgen in het effect van frequent mixen van mest op de emissies van methaan, lachgas, koolstofdioxide en ammoniak uit een melkveestal.

false