Menu
Nieuws

Provinciale Statenleden op de Dairy Campus

Samenvatting
  • Onderwerp
    Terugblik bezoek provinciale staten
De provincies hebben een belangrijke rol als het gaat om beleidsvorming in de veehouderij. Om goed invulling te kunnen geven aan die rol is inhoudelijke kennis over emissies, onderzoek en oplossingsrichtingen heel bruikbaar. Daarom nodigde Integraal Aanpakken donderdagavond 7 april Provinciale Statenleden van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen uit op de Dairy Campus. Centraal stonden de mogelijkheden die er zijn om emissies te reduceren via maatregelen op gebied van voer, stal, dier en mest.

false