Nieuws

Publieksversie onderzoeksresultaten ‘Veehouderij & Klimaat’ gepubliceerd

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Onderzoeksresultaten, Klimaat, Veehouderij
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
In het online magazine ‘Resultaten onderzoek Veehouderij & Klimaat kan iedere veehouder, erfbetreder of andere geïnteresseerde de eerste resultaten van het onderzoek nalezen. Verspreid over tien hoofdstukken wordt verteld wat de resultaten zijn van metingen naar emissies van o.a. methaan en ammoniak op veehouderijbedrijven en het effect van bepaalde reductiemaatregelen op het niveau van voer, dier, stal & mest. Door gebruik van visuals en video’s zijn de resultaten toegankelijk voor iedere lezer. Doel van het onderzoek is om praktische aanknopingspunten voor verdere verduurzaming van de veehouderij te vinden.

Veel verschil in emissies

Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen in methaanuitstoot tussen veehouderijen zijn. Ook koeien stoten niet allemaal evenveel methaan uit. Die verschillen bieden aanknopingspunten om de emissies van methaan te reduceren. In vervolgonderzoek Integraal Aanpakken dat WUR, ministerie van LNV, de regionale LTO’s en andere partijen nu opstarten, willen onderzoekers de verschillen verklaren en praktisch werkbare maatregelen ontwikkelen voor de diverse type veehouderijen. Zo kunnen veehouders hun bedrijf rendabel aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof. Via het magazine zijn ook de online wetenschappelijke publicaties te raadplegen.

(Foto: Onderzoeker André Bannink bestudeert de samenstelling van vers gemaaid gras. Stengelig gras vormt meer methaan dan bladrijk gras.)