Menu
Nieuws

Publieksversie onderzoeksresultaten ‘Veehouderij & Klimaat’ gepubliceerd

(Integraal Aanpakken)
In het online magazine ‘Resultaten onderzoek Veehouderij & Klimaat kan iedere veehouder, erfbetreder of andere geïnteresseerde de eerste resultaten van het onderzoek nalezen. Verspreid over tien hoofdstukken wordt verteld wat de resultaten zijn van metingen naar emissies van o.a. methaan en ammoniak op veehouderijbedrijven en het effect van bepaalde reductiemaatregelen op het niveau van voer, dier, stal & mest. Door gebruik van visuals en video’s zijn de resultaten toegankelijk voor iedere lezer. Doel van het onderzoek is om praktische aanknopingspunten voor verdere verduurzaming van de veehouderij te vinden.

false