Nieuws

Samenwerken voor een emissiearme landbouw

Samenvatting
  • Onderwerp
    emissiereductie
  • Interessant voor
    veehouders, adviseurs, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
De landbouw staat voor de opgave om emissies te reduceren en integraal te verduurzamen. De ontwikkeling, het vergunbaar maken en toepassing van innovatieve technologieën en managementmaatregelen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Om dit te bereiken werken de 6 zandprovincies samen met de veehouderijsectoren en het Ministerie van LNV.

Het initiatief voor de versnellingsaanpak emissiearme landbouw is in 2023 gestart en hierin komt het volgende aan bod:

  • Met pilots worden innovaties doorontwikkeld, die aantoonbaar technisch, juridisch, financieel en maatschappelijk werken
  • De werkelijke emissies worden met sensor- en datasystemen in beeld gebracht
  • In samenwerking met de landelijke overheid wordt gewerkt aan het vergunbaar maken van de innovaties
  • Het uitrollen van de innovaties binnen de sectoren

Kennis delen, informeren en inspireren

De Versnellingsaanpak emissiearme landbouw deelt graag haar kennis en haalt kennis op uit de praktijk. Dit doet zij onder andere via symposia die zij organiseert. Het zijn bijeenkomsten om kennis op te doen over de laatste ontwikkelingen, om nieuwe kansen en uitdagingen te bespreken en om samenwerking op te zoeken en te versterken.

Symposia van Versnellingsaanpak emissiearme landbouw

Het eerste symposium van 2024 staat gepland op donderdagmiddag 18 januari 2024 (12.00-17.30 uur, Zwolle).

Wij praten u bij over de laatste ontwikkelingen van de Versnellingsaanpak emissiearme landbouw, een initiatief van De samenwerkende (zand)provincies, het Ministerie van LNV en de veehouderijsectoren. We behandelen innovaties op het gebied van stalsystemen, managementmaatregelen, mestverwerking (waaronder vergisting) en de aanwending van mest (bemesten in balans). Doelvoorschriften en vergunningverlening komen ook aan de orde. U ontvangt een update over het proces van de fasttrack pilots. Ook praten we u bij over de opening van het eerste sensoronderzoekcentrum bij de Marke en over de ondertekening van het convenantvoor het Regieorgaan ‘Versnelling Innovatie Emissiereductie Veehouderij.

U kunt u direct gratis aanmelden via deze link.

Ook zijn wij op LinkedIn te vinden met Innovatie Netwerk Landbouw. Hier zullen wij de komende periode updates plaatsen over onder ander de fasttrack pilots.

NCM Symposium

Voorafgaand aan het symposium van de 6 samenwerkende zandprovincies, de sector en het Ministerie van LNV vindt er op dezelfde locatie een congres plaats van NCM. U kunt ook hierbij aanwezig zijn; u geeft dit heel eenvoudig aan bij uw registratie voor het middag congres.

Symposium ‘Bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren'

Op 25 januari organiseert het Ministerie van LNV het symposium voor ‘Bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren’. Deze bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van de meest recente kennis uit de wetenschap en de fieldlabs. Bovendien zal een nieuw meetprotocol, waaraan sensoren zijn toegevoegd, aan de ministeries van LNV en I&W worden aangeboden.

Informatie teruglezen over eerdere symposia

Voor een indruk, verslagen en presentaties van de vorige bijeenkomsten kunt u informatie vinden op de website van het Innovatie Netwerk Landbouw; zie hier voor het symposium van 15 februari 2023 in Arnhem en hier voor informatie over het symposium van 22 juni 2023 in Den Bosch.