Nieuws

SBV-regeling centraal tijdens workshop ZLTO

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    SBV-regeling
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Welke mogelijkheden hebben veehouders om met technische oplossingen stalemissies te verminderen? Die vraag kwam onlangs aan de orde tijdens een interactieve workshop van ZLTO.

ZLTO en FME (de vertegenwoordiger van 2.200 bedrijven uit de Nederlandse technologische industrie) zijn partners in de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Binnen dit samenwerkingsverband werken boeren en de technologische sector gezamenlijk aan de ontwikkeling van toekomstbestendige stallen. 

Klimaatagenda en methaanemissies

Tijdens de workshop ging Ton van Korven (ZLTO) in op de laatste stand van zaken rondom integrale oplossingen om zowel methaan- als ammoniakemissie te reduceren. Hendrik Jan van Dooren van Wageningen University & Research nam de vijftien toehoorders mee in de methodes om methaanemissies te meten. Tot slot ging Leo Oprel van het ministerie van LNV, samen met Harry Kager van Schuttelaar & Partners in op het overheidsperspectief vanuit de klimaatagenda.

Brongerichte verduurzaming

Voor een investering in een toekomstbestendige stal kunnen veehouders een beroep doen op de SBV-regeling. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om de brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen te stimuleren. De SBV-regeling biedt daarmee mogelijkheden om te investeren in stalsystemen of maatregelen die emissies verminderen.

Aanvraag indienen tot 4 mei

Veehouders (met één of meerdere leveranciers van stalsystemen en een onderzoeksinstelling) kunnen tot 4 mei van dit jaar een subsidieaanvraag indienen. Daarbij moet worden aangegeven in hoeverre de gekozen technische oplossing niet alleen bijdraagt aan het verlagen van de ammoniakemissie, maar ook aan het verminderen van methaanemissie uit de stal. Uit een eerdere SBV-openstelling bleek dat bij subsidieaanvragen het onderdeel klimaat- en managementmaatregelen niet altijd voldoende werd meegenomen en dat de aanvragers vooral de focus legden op ammoniak-reducerende technieken.