Menu
Nieuws

Sbv-regeling: subsidie voor investering in innovatieve en duurzame stallen

(? Integraal aanpakken)
Veehouders kunnen subsidie krijgen om minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof uit te stoten. Van 2020 tot 2030 is hiervoor € 172 miljoen beschikbaar via de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv).

false