Nieuws

Sbv-regeling: subsidie voor investering in innovatieve en duurzame stallen

Bron foto: Integraal aanpakken
Samenvatting
 • Onderwerp
  Subsidies, verduurzaming
 • Interessant voor
  Veehouder
Bekijk de bronnen
Veehouders kunnen subsidie krijgen om minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof uit te stoten. Van 2020 tot 2030 is hiervoor € 172 miljoen beschikbaar via de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv).

De Sbv is voor alle veehouders die hun bestaande stal emissiearm willen maken, of een nieuwe emissiearme stal willen bouwen. Daarbij is de Sbv bedoeld voor integrale en brongerichte maatregelen. Hiermee wordt de uitstoot van alle relevante schadelijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door urine en mest te scheiden onder de roostervloer. Zo ontstaat minder ammoniak. 

Twee modules

De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule:

 • De innovatiemodule is voor veehouders die een nieuw idee hebben voor een techniek- of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan de boer het idee verder ontwikkelen en testen, en vervolgens gaan gebruiken.
 • De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zijn dan doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. Vervolgens kunnen de nieuwe technieken op de markt worden gebracht.

De beide modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Om de subsidie aan te vragen, moet uw veehouderij aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor de subsidie:

 • Uw veehouderij voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting.
 • Uw veehouderij voldoet aan de doelstellingen in uw sector om de uitstoot van stikstof, ammoniak, fijnstof en broeikasgassen te verminderen.
 • Het welzijn van uw dieren en de brandveiligheid mag niet verslechteren door de nieuwe maatregelen of technieken.

Meer informatie over de Sbv is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).