Nieuws

Schouten: verminderen methaanemissie blijft nodig

Samenvatting
  • Onderwerp
    Methaanemissie
  • Interessant voor
    Beleidsmedewerkers, melkveehouders
Bekijk de bronnen
Ook nieuwe rekenmethodes laten volgens landbouwminister Schouten zien dat vermindering van de methaanemissie een efficiënte manier is om op korte termijn de opwarming van de aarde af te zwakken.

Nieuwe modellen voor de berekening van broeikaseffecten van methaan, betekenen niet dat daarmee de klimaatopgave voor Nederland moet worden aangepast. Dat stelt landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van BoerBurgerbeweging, CDA en VVD.

Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt uit de veehouderij, dat een sterkere werking heeft dan het broeikasgas CO2. Methaan wordt echter ook sneller afgebroken in de atmosfeer.

Effect van methaanemissies overschat

Aanleiding voor de Kamervragen is een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen twee methoden om de invloed van methaan als broeikasgas te berekenen.

Een van de conclusies die daaruit is getrokken is dat het effect van methaanemissies uit de veehouderij met een factor vier tot vijf is overschat.

Schouten zegt dat die conclusie niet klopt. De aangepaste rekenmethode (aangeduid als GWP*) berekent het opwarmingseffect van kortlevende broeikasgassen, zoals methaan, anders dan het model GWP100, wat de huidige standaard is. Volgens de minister laat GWP* zien dat de vermindering van de methaanemissie een efficiënte manier is om op korte termijn de opwarming van de aarde af te zwakken.

Wereldwijde veestapel krimpt niet

Wereldwijd is de vermindering van de methaanuitstoot echter vooralsnog niet aan de orde, omdat de veestapel niet kleiner wordt. De minister zegt dat een snelle wereldwijde vermindering van de methaanuitstoot kan helpen om de stijging van de temperatuur te beperken.

In het Nederlands klimaatbeleid ligt de focus op vermindering van de methaanemissie door innovaties en technieken. De veehouderij krijgt daarbij ondersteuning.

(Bron foto: Shutterstock)