Nieuws

Sensortesten in Nederland en Vlaanderen

Sensor, Proefboerderij de Marke via Integraal Aanpakken
Bron foto: Proefboerderij de Marke (Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    NH3-sensoren, sensorprotocol, emissies op bedrijfsniveau
  • Interessant voor
    adviseurs, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Nederlandse overheden en veehouderijsectoren streven naar een verschuiving van middelsturing naar doelsturing in het beleid. Dit betekent een verschuiving van vergunningenbeleid op basis van vaste emissiefactoren die gemiddeldes weergeven, naar een beleid dat focust op emissies op bedrijfsniveau.

Voor de realisatie van een dergelijke verschuiving moeten veehouders hun emissies op bedrijfsniveau continu en correct kunnen meten. In opdracht van LNV werkt Jan Vonk (Wageningen Livestock Research) in dit kader aan een project om NH3-sensoren in verschillende stalomgevingen uit te testen.

Sensoren toepassen in de praktijk

Jan Vonk: ''Er is al een ontwikkel- en validatieprotocol om het prestatieniveau van sensoren vast te stellen. Onderdeel van de opdracht is dit verder uit te bouwen tot een sensorprotocol, waarin staat beschreven hoe sensoren in de praktijk correct toegepast moeten worden. Want naast dat geschikte sensoren vinden soms al lastig is, komt bij een goede toepassing nog een stuk meer kijken.'' Ook in Vlaanderen is er interesse naar het continue meten van emissies. Parallel en in afstemming met Jan Vonk werkt An Verfaillie (ILVO) in opdracht van de Vlaamse Overheid aan een haalbaarheidsstudie om continue emissiemetingen te kunnen uitvoeren. Een eerste stap hierbij is het uittesten van sensorendie NH3-concentraties in stalomgevingen goed kunnen meten.

Voor meer informatie of suggesties inzake sensortesten kunt u contact opnemen met Jan Vonk.